GERIATRINEN FYSIOTERAPIA

img-3

Tarjoamme tutkitusti tuloksellista
ja yksilöllistä kuntoutusta ikäänty-
neille, muistisairaille sekä veteraaneille.

KOULUTUS

img-3

Koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista ikääntyneiden hoi-
don ja muistikuntoutuksen osaajia.

HYVINVOINTITUOTTEET

img-3

Meiltä löydät laadukkaan valikoi-
man erilaisia ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä tuotteita.

Ajankohtaista

Tuloksellista ja innostavaa kuntoutusta sinulle sekä läheisellesi

Suomen Fysiogeriatria Oy on erikoistunut ikääntyneiden, muistisairaiden ja veteraanien geriatriseen fysioterapiaan sekä kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen kotona, hoivakodeissa ja toimipisteissämme.

Sinua ja läheistäsi palvelevat alan huippuosaajat! Geriatriaan ja ikääntyneisiin erikoistuneet fysioterapeuttimme omaavat uusimman tiedon ja taidon ikääntyneiden kuntoutuksesta. Kehitämme osaamistamme ja palveluitamme jatkuvasti, jotta voimme palvella asiakkaitamme yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti. Tavoitteenamme on elämänlaadun ja -ilon nostaminen iästä tai tilanteesta riippumatta.